BCA – Block Chain Addition

 

Nowa rewolucyjna technologia w  sektorze lakierów do drewna

BCA Milesi opiera się o mechanizm tworzenia powłoki, który zapewnia bardzo krótkie czasy schnięcia, przy długiej żywotności mieszaniny lakierniczej; zapewnia ekstremalną łatwość użycia w połączeniu z doskonałą estetyką

– Są to produkty GREEN, nie zawierające izocyjanianów, formaldehydu i związków aromatycznych

Własności mechaniczne, wyrażone przez odporność na zarysowania według UNI EN 15186 (Metoda B) dają wynik ≥ 0,6 Newton; a twardość powierzchniowa według normy PN EN 10782  daje wynik ≥ HB

Odporności na czynniki chemiczne, sprawdzone w toku testów działania różnych cieczy (zgodnie z normą PN EN 12720) potwierdzone na poziomie B

Odporność na zmianę koloru, mierzona w teście działania światła (skala szarości) zgodnie z normą PN EN 15187 daje wynik pomiędzy 4 a 5 (co oznacza wysoką odporność),

Czas żywotności mieszanki lakierniczej wynosi co najmniej 3 dni.

–  Czas suszenia warstwy* to jedynie 30 minut.

Łatwość aplikacji jest porównywalna z prostotą nanoszenia produktu jednoskładnikowego.

*w temperaturze pokojowej w standardowych warunkach wilgotności i z produktem gotowym do użycia

Legenda

Test odporności na zarysowania mierzy siłę wymaganą do  zarysowania powierzchni (jednostka miary Newtona). Im większa siła, tym większa odporność powierzchni.
Próba odporności na światło mierzy zmianę koloru powierzchni wystawionej na działanie światła sztucznego. Zastosowano skalę od 1 do 5, gdzie 5 oznacza maksymalną odporność.
Test twardości powierzchni mierzy odporność malowanej powierzchni na zarysowania ołówkiem. Im wyższa twardość ołówka, tym większa odporność powierzchni (maksymalna twardość ołówka wynosi 9H, a niższa 4H).
Test odporności na płyny zimne mierzy stopień odporności malowanej powierzchni na plamienie spowodowane przez wybrane ciecze. Skala od A do D , gdzie A oznacza maksymalną odporność.